Pravidla hry

Hráč je povinen dodržovat všechny pravidla fair play a nezapomínat na to, že golf je hrou gentlemanů.

  • Hráč pro hru obdrží u obsluhy vybavení: hůl, míček, score kartu a tužku.

  • Hru zahajuje na dráze číslo 1.

  • U každé dráhy je mapka se zakreslenou ideální trasou míčku. Není nutné tuto trasu zvolit.

  • První úder se na jednotlivých drahách provádí v pozici START (vyznačeno na mapkách drah)

  • Na každou dráhu je maximální počet úderů 8. Když ani po osmém úderu neskončí míček v jamce, hráč zapisuje automaticky do score karty 9. a postupuje na další dráhu

  • Pokud míček po úderu opustí dráhu, hráč jej umístí na dráhu zpět v místě, kde míček dráhu opustil, popřípadě jej může umístit zpět na pozici START. Za tento „FAUL“ si připočítá ke stávajícímu score jeden trestný bod.

  • Pakliže míček při hře spočine těsně u mantinelu, hráč jej umístí v kolmé poloze k mantinelu na vzdálenost délky patky golfové hole do dráhy

  • Pokud míček po provedeném úderu zůstane v překážce, hráč jej rukou umístí na dráhu před tuto překážku a pokračuje ve hře bez úpravy score.

  • Po skončení hry odevzdá hráč vypůjčené vybavení obsluze areálu, kromě score carty. Tu si ponechá.

Omezení ohledně covid-19

Roušky

Při zakoupení vstupenky potřebujete roušku, ale při hře není povinná.

Dvojice

Na jedné jamce mohou hrát max. 4 hráči, s vyjímkou rodiny.

Odstup

Je potřeba dodržet 2 metry odstup od jiných osob i při vydávání holí.

Dezinfekce

Po každém hráči vždy dezinfikujeme hole a míčky. Ke hře dáváme i jednorázové rukavice.

WC a občerstvení

Je možné využít WC i občerstvení. Za předpokladu chování dle dodržování vládního nařízení.

Jak na hřišti

Minimální odstup od druhé skupiny hráčů je  2 metry. Doporučujeme dodržovat odstup 1 volné jamky.

Pravidla chování na hřišti

Vstup na hřiště

Vstup na hřiště je povolen pouze se zaplacenou vstupenkou. Každý návštěvník je povinen ji předložit na vyžádání zaměstnancem areálu. Hra začíná na dráze číslo 1. a končí na dráze číslo 18.

Vybavení pro hru

Hrát je možno pouze se schválenými pomůckami určenými výhradně ke hře golf a ve schválené obuvi. Je ZAKÁZÁN VSTUP V ÚZKÝCH PODPATCÍCH!

 

Pohyb po hřišti

Hráči se pohybují pouze po vyznačených trasách a cestách. Ty opouští pouze za účelem sebrání míčku, pokud opustí dráhu určenou pro hru. 

 

Osoby mladší 15-ti let

Do prostor adventure golf parku je ZÁKAZ VSTUPU OSOB MLADŠÍCH 15-TI LET BEZ DOPROVODU PLNOLETÉ OSOBY! Celý adventure golf park se střežen kamerami.

 

Sklo a zvířata

Do prostor adventure golf parku je ZÁKAZ VSTUPU SE SKLEM! Pohyb po adventure golf parku je na vlastní nebezpečí. ÚPLNÝ ZÁKAZ VSTUPU PLATÍ PRO PSY!


Rostliny a jezírka

V prostorách adventure golf parku za zakázáno trhat a nebo poškozovat rostliny. V jezírkách je ZÁKAZ KOUPÁNÍ! Jsou ošetřeny chemickou látkou proti tvorbě řasy. Manipulace s vodními chrliči je taktéž zakázána.